Activiteiten voor Project Moldavië

Spaardoosjes

Van oudsher is deze 40-dagentijd een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Ook dit jaar hebben we in deze 40-dagentijd de jaarlijkse actie met de spaardoosjes. We hopen dat u vanaf 6 maart in de gelegenheid bent om het spaardoosje te vullen opdat u anderen een nieuw begin kunt bieden.

Aan het eind van de 40 dagentijd; met Pasen kunt het volle spaardoosje weer meenemen. Weet dat met elke donatie, groot of klein, er een begin wordt gemaakt aan een betere wereld. Dit jaar nemen we deze bijdrage mee naar Moldavië om hiermee de mensen in Baurci verder te ondersteunen.

De werkgroep Kerk in Actie/ Moldavië dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

Jongerenreis naar kinderdagcentrum Baurci in Moldavië

Zorg voor de medemens, omzien naar anderen en daadwerkelijk helpen zijn genoemde woorden voor de motivatie van de jongeren van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Bronkerk een bezoek gaan brengen aan het door ons gesteunde project Kinderdagcentrum Baurci in Moldavië. Deze jongerenreis zal plaatsvinden van 27 april tot 4 mei.

gkw
Vlnr: Fleur, Geert , Anne

Vanuit de Grote Kerk gaan Fleur, Geert, Anne, Maurice, Truus, Arjen en Henk mee. Wij willen ervaren hoe het project draait in het armste land van Europa, wat de impact is en zien hoe het geld door ons geschonken besteed wordt. Daarnaast steken wij de handen uit de mouwen en helpen mee met de bouw van een gehandicaptenhuis (gesteund door de Bronkerk). Al met al belooft het een leerzame reis te worden.

Wij willen niet met lege handen komen en wij willen de reiskosten voor de jongeren zo klein mogelijk maken. Daarom zullen wij verschillende sponsoracties organiseren in de komende weken. Wij hopen op u te kunnen rekenen om deze jongeren reis mogelijk te maken.

 

Als u niet mee wil doen met de verschillende activiteiten, maar als u dit project in Moldavië wel wil ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op onderstaand bankrekeningnummer. Dit wordt uiteraard zeer gewaardeerd!

NL72 RABO 0175 4711 77 t.n.v. Stichting Grote Kerk Werkt

 

Samenwerking met de Goede Herderkerk.  Project in Moldavië!

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De Moldavische kerken en Youth for Christ hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in de naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er zijn momenteel 42 dagcentra, waar zo'n 20 tot 40 kinderen tussen de 6 en 15 jaar per centrum worden opgevangen. Wij willen als werkgroep één van deze centra ondersteunen.

Geef aan kwetsbare kinderen in Moldavië

Veel ouders in Moldavië zijn zo arm dat ze nauwelijks voor hun kinderen kunnen zorgen. Moldavië ligt nog geen 24 uur rijden bij ons vandaan. De werkloosheid en de armoede daar zijn zo groot, dat veel ouders hun gezinnen verlaten om in de stad of in het buitenland werk te zoeken. Hun kinderen blijven vaak achter bij een oma die ook maar met moeite rond kan komen. Andere ouders raken door alle ellende verslaafd aan de drank. Hun kinderen zijn thuis niet veilig.

Steeds meer kerken bekommeren zich om deze kinderen. In hun kerkgebouwen vangen zij de kinderen na schooltijd op. Dat doen ze met ondersteuning van onder andere Youth for Christ Moldavië. Deze organisatie zorgt voor professionele pedagogische hulpverleners. Ook proberen de kerken samen met Youth for Christ Moldavië de situatie bij de kinderen thuis te verbeteren. Ze sporen ouders op en zorgen dat tochtige en bouwvallige huisjes worden opgeknapt.

In het centrum van de kerk kunnen deze kinderen onbezorgd spelen. Liefde en aandacht is wat deze kinderen allereerst nodig hebben. Veel te jong hebben ze te maken met veel te grote problemen: verslaving, geweld en ruzie, onzekerheid, honger en armoede. Sommige kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor jongere broertjes en zusjes. Het centrum is voor hen een thuis waar ze tot rust kunnen komen en even kind kunnen zijn. Deze veiligheid vormt de basis die ze nodig hebben voor de rest van hun leven.

Ze knutselen en krijgen hulp bij hun huiswerk. Veel kinderen hebben door alle problemen een schoolachterstand opgelopen. Bij het centrum worden ze geholpen met hun huiswerk. Pedagogisch medewerkers geven extra veel aandacht aan kinderen met een achterstand, zodat ze toch op de gewone dorpsschool kunnen meedraaien.

Iedere dag is er een gezonde, warme maaltijd. De gezamenlijke maaltijd is voor deze kinderen iedere dag een hoogtepunt. En het is broodnodig, want thuis krijgen ze niet de gezonde voeding die ze nodig hebben. Ook nemen de kerkleden de tijd om de kinderen te vertellen uit de bijbel. Hun geloof werkt aanstekelijk. Steeds meer ouders zoeken troost in hun geloof en vinden steun in de kerk.

Afbeelding1

Afbeelding2

Afbeelding3

Afbeelding5

Afbeelding6

 

Stichting Grote Kerk Werkt/Moldavië

 

Secretariaat GKW

St GroteKerkWerkt geel

Contactpersoon:

Karen Swart
Telefoon: 06 122 339 77
Email:

Bestuur GKW

De samenstelling van de commissie Grote Kerk Werkt is als volgt:

Henk Adriaansen, voorzitter
Karen Swart, secretariaat
Peter van Leeuwen, penningmeester
Truus Sietsma
Hans Jochems
Henk Daniëls
Bert Schüssler
Jeannet Achterstraat
Dirkjan Douma

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Meld je aan voor het Muziekpodium zomerprogramma
  • Luister naar Kerkradio Apeldoorn
  • Open Hof eigen pagina op de website
  • De komende maanden is er op woensdagavond geen Avondgebed

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Stephan Peters, Henk Dam en van Greet Tamminga in de Grote Kerk en gebouw Irene.

Lees verder

Apeldoornse Rembrandt

Apeldoornse Rembrandt

  • Vanaf 29 juni te zien in de Grote Kerk

Lees verder