Tien keer per jaar verschijnt het wijkblad het 'Grote Kerk Nieuws'. Dit informatieblad wordt aan alle gemeenteleden aangeboden. U vindt daarin allerlei mededelingen en informatie over activiteiten in onze wijk.

NIEUW!
U kunt het 'Grote Kerk Nieuws' ook per mail ontvangen. Het scheelt veel drukkosten en bezorgmoeite. Stuur uw verzoek naar mevrouw Wil Looye:  

grote kerk nieuws kaftDe redactie wordt verzorgd door de Redactieraad bestaande uit:
De dames: W.Looye (contactpersoon), en R. Bokhorst.
De heer: H. Adriaanse, en B. van Buuren   
Lay-out: Mevrouw A. J. Sloot

Vacature
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die, als het nodig is, bereid zijn om een wijkje GKN rond te brengen of te helpen met vouwen en nieten. Reacties mogen gezonden worden naar  of telefonisch 055 3554339.

BELANGRIJK: Deadlines voor inleveren kopij

Uiterlijk op: 

  • 25 augustus 2020
  • 22 september2020
  • 20 oktober 2020
  • 24 november 2020
  • 5 januari 2021
  • 2 februari 2021
  • 2 maart 2021
  • 6 april 2021
  • 11 mei 2021
  • 8 juni 2021

Per email:  

Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met:

Dhr. W.F.Reinders
telefoon: 06-53 89 60 20

Ook voor niet gemeenteleden bestaat de mogelijkheid het 'Grote Kerk Nieuws' te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Mevrouw W.Looye
telefoon: 055-355 43 39
email: