Skip to main content

Grote Kerk Nieuws

omslagHet wijkblad het 'Grote Kerk Nieuws' verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Dit informatieblad wordt aan alle gemeenteleden aangeboden. Naast een wisselend thema bevat het blad mededelingen en informatie over activiteiten, waaronder de kerkdiensten, in onze wijk. Het blad wordt in kleur gedrukt en kan ook digitaal worden ontvangen.

De redactie wordt gevormd door: Riedi Bokhorst, Wil Looye, Joke van der Molen-Sinke, Carla van Surksum en Henk Adriaansen (hoofdredacteur).

link naar de laatste editie van het blad.

Vragen over het GKN en kopij kunt u sturen naar: redactiegkn@grotekerkapeldoorn.nl. Ook voor niet gemeenteleden bestaat de mogelijkheid het 'Grote Kerk Nieuws' te ontvangen. Stuur een email naar bovenstaand adres. 

Deadlines voor inleveren kopij: deze worden door Henk Adriaansen doorgegeven aan alle belanghebbenden.

Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met:

Dhr. W.F. Reinders

telefoon: 06-53 89 60 20