Tien keer per jaar verschijnt het wijkblad het 'Grote Kerk Nieuws'. Dit informatieblad wordt aan alle gemeenteleden aangeboden. U vindt daarin allerlei mededelingen en informatie over activiteiten in onze wijk.

NIEUW!
U kunt het 'Grote Kerk Nieuws' ook per mail ontvangen. Het scheelt veel drukkosten en bezorgmoeite. Stuur uw verzoek naar mevrouw Wil Looye:  

grote kerk nieuws kaftDe redactie wordt verzorgd door de Redactieraad bestaande uit:
De dames: W.Looye (contactpersoon), en R. Bokhorst.
De heer: H. Adriaanse, en B. van Buuren   
Lay-out: Mevrouw A. J. Sloot

Vacature
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die, als het nodig is, bereid zijn om een wijkje GKN rond te brengen of te helpen met vouwen en nieten. Reacties mogen gezonden worden naar  of telefonisch 055 3554339.

BELANGRIJK: Deadlines voor inleveren kopij

Uiterlijk op: 

  • 7 januari voor het januarinummer 2020
  • 4 februari voor het februarinummer 2020
  • 3 maart voor het maartnummer 2020
  • 7 april voor het aprilnummer 2020
  • 12 mei voor het meinummer 2020
  • 16 juni voor het juninummer 2020

Per email:  
Per post: mevrouw W. Looye, Henri Dunantlaan 185, 7312 BA Apeldoorn.

Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met:

Dhr. W.F.Reinders
telefoon: 06-53 89 60 20

Ook voor niet gemeenteleden bestaat de mogelijkheid het 'Grote Kerk Nieuws' te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Mevrouw W.Looye
Henri Dunantlaan 185
7312 BA Apeldoorn
telefoon: 055-355 43 39
email: