Skip to main content

Visie

De gemeente wil een gemeente met lef zijn!

❖ Lef om te vertellen wat we geloven:

    ⮚ Wij geloven in God van wie de Bijbel vertelt.
    ⮚ Iedereen wordt uitgenodigd van daaruit zijn geloven, twijfelen, vragen en zoeken te verwoorden.
    ⮚ We vertellen van Gods liefde voor de mens.

❖ Lef om ons geloven te verdiepen.

    ⮚ Leren geloven gaat een heel leven door.
    ⮚ Geloven leer je met elkaar in de kerk en in de wereld.
    ⮚ We zoeken actuele antwoorden op levensvragen.

❖ Lef om de comfortzone te verlaten.

    ⮚ Steeds opnieuw durven te vernieuwen, vooruit te kijken.
    ⮚ Zichtbaar durven zijn buiten de kerkmuren, gebruikmakend van de monumentale, veelzijdige Grote Kerk.

❖ Lef om mensen met al hun eigen-aardigheden te aanvaarden.

    ⮚ Wij hebben tijd, aandacht en zorg voor elkaar.
    ⮚ Wij hebben oog voor elkaars verschillen.

❖ Lef om te delen.

    ⮚ Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is.
    ⮚ Wij zoeken verbinding met andere wijkgemeenten en maatschappelijke instellingen om samen sterker te staan en verbondenheid te vergroten.

❖ Lef om onze nek uit te steken.

    ⮚ Geloven is een zaak van hart, hoofd, ziel en handen.
    ⮚ Wij steunen wie zich inzetten voor gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping.

❖ Lef om stil te zijn.

    ⮚ In de drukte van het dagelijks leven maken wij ruimte voor stilte, spiritualiteit en contact met God.
    ⮚ Wij zijn een huis voor de ziel, waar de Bijbel, muziek en kunst bronnen zijn van inkeer en inspiratie.

2017GroteKerk4