Op initiatief van wijlen ds. H. Lenters is meer dan 30 jaar geleden op iedere laatste zondag van de maand een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn ”laagdrempelig” en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving.

Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof. De liederen die gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen. Regelmatig versterken koren uit de omgeving de samenzang.

DMB 

De diensten beginnen om 19.00 uur en vanaf 18.45 samenzang.

De DMB wordt maandelijks door veel mensen bezocht en hebben landelijke belangstelling. Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.

De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter:

A. Staal, 055-3556571

 

 

 

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Volleybal toernooi voor kerkgangers in Apeldoorn
  • Meld je aan voor het Startweekend

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Nard Kwast en Bert Loman in de Grote Kerk.

Lees verder

Apeldoornse Rembrandt

Apeldoornse Rembrandt

  • Open Kerk en Muziekpodium
  • Al meer dan 3000 bezoekers!

Lees verder