Skip to main content

Collectes

                    GEEFT MET BLIJDSCHAP UW GAVEN!                  

Er zijn 4 mogelijkheden om uw collectegeld op de juiste plaats te laten komen.

 1. Via de collectezak.
  Bij de uitgang en bij het koffie-uitschenkpunt wordt gewoon met zakjes gecollecteerd.
  Voordeel: grotere impulsgiften mogelijk
  Nadelen: Kleingeld is schaars, hoge verwerkingskosten voor de kerk. Niet fiscaal aftrekbaar. Liever niet dus.
 2. Overmaken via de Appostel-app.
  Voordelen: grotere impulsaangiften mogelijk. Eenvoudig. Geen verwerkingskosten. Fiscaal aftrekbaar.
  Nadeel: smartphone vereist.
 3. Collectebonnen:
  Voordelen: Eenvoudig, vertrouwd, fiscaal aftrekbaar, redelijke verwerkingskosten (vrijwilligersuren).
  Nadelen: lastig bij impulsgiften. Gepruts.
 4. Overmaken op rekening NL87INGB 0008 8540 69. Wij zijn deze manier door de lastige verwerkingsmethode aan het afbouwen. Liever niet meer dus.

De voorkeursmethode, aanbevolen door uw kerkrentmeesters en het kerkelijk bureau is: Via de app!

NU NIEUW: GEBRUIK ONDERSTAANDE QR CODE

collecte.jpeg

Er staat op uw telefoon weliswaar gift doel 3, maar uw bijdrage wordt gesplitst: 40% diaconie, 30% kerk en 30% wijkkas.