De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van alle taken van de gemeente. De kerkenraad heeft een structuur met taakgroepen die verbonden zijn aan de beleidsvelden van het kerkelijk werk. Via de taakgroepen is de kerkenraad verbonden met haar commissies.

Voorzitter van de Kerkenraad is de heer A. (Allart) Bosch.

De kleine Kerkenraad (KKR) wordt gevormd door:

Predikant
Voorzitter
Scriba
Voorzitters van alle taakgroepen

De grote Kerkenraad (GKR) wordt gevormd door:

De leden van de kleine Kerkenraad
Ouderlingen
Ouderling kerkrentmeesters
Jeugdouderling
Diakenen
Pastoraal werker

Vergaderdata Kerkenraad wijkgemeente Grote Kerk 2020 

  • 3 februari Kleine Kerkenraad kleine consistorie        opening Maurice Aarts
  • 2 maart Grote Kerkenraad pleinhuis                         opening Bert Schüssler
  • 6 april Kleine Kerkenraad kleine consistorie             openingThea Mous
  • 11 mei Kleine Kerkenraad kleine consistorie            opening Carla van Surksum
  • 1 juni Grote Kerkenraad pleinhuis                            opening Bert Schüssler

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Lied van de week
  • 17 april: Programma 75 jaar bevrijding
  • Vakantiegeld samen delen
  • Berichtgeving Corona Virus

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Nathan Zwaaf en Anton Lemmers in de Grote Kerk en Irene.

Lees verder