Skip to main content

ZAAL2 deelnemers gezocht!

Voor éen van de zes theatervoorstellingen in 2024 en 2025ZAAL2 foto2

Wellicht al bekend bij u:  we maken een reeks theatervoorstellingen voor de kleine zaal van de Jachtlaankerk,  waarin telkens een levensbeschouwelijk thema centraal staat. Vestzaktheater-activiteiten in het kader van “Verdieping in Noord-West”.
De “Laat ons een bloem” voorstelling was 3x  uitverkocht en een groot succes! De uitvoering in de Grote Kerk begin juni werd ook uitstekend ontvangen!
We gaan dus goedgemutst door, maar …. we streven er naar om niet ieder project met eenzelfde  “vast clubje” te werken.
Daarom zoeken we enthousiaste mensen uit De Grote Kerk, de Goede Herderkerk en Jachtlaankerk om  (een of meerdere keren)  met ons mee te werken.

Wilt u uw naam, email/tel.  doorgeven aan Emmy Verheul?
emmyverheul@hetnet.nl  o.v.m. ZAAL2
Graag aangeven of de voorkeur uitgaat naar ensemble-zang, solozang, voordracht, declamatie, toneel, odans, kostuums, attributen, decor.
U hoeft absoluut geen “expert” te zijn; enthousiasme, enige affiniteit om op een podium te staan én de drive om er samen iets moois van te maken, is voldoende!

ZAAL2 foto1

Wij maken vervolgens een deelnemerslijst van de aanmeldingen. In principe proberen we iedereen minimaal één keer (in 2024 of 2025) mee te laten doen. Per project benaderen we een aantal mensen: met info omtrent concrete repetitietijd, datum van uitvoering en vorm van inbreng.

We hopen op veel aanmeldingen!

- de projectgroep -