De taakgroep jeugdwerk zorgt voor:

Voorzitter taakgroep:
Dhr. M. (Maurice) Aarts
06-514 456 36