De taakgroep is verantwoordelijk voor vorming en toerusting van gemeente- en kerkenraadsleden. Tevens verzorgt de taakgroep het programma van Ontmoeting & Bezinning.

Voorzitter:
Dhr. G.R. (Ger) Meijnen
055-8449732