Het programma voor het seizoen 2019-2020 bevat weer allerlei activiteiten over onderwerpen die ertoe doen. In de loop van 2020 zullen er nog enkele cursussen en lezingen bijkomen, die nu nog in voorbereiding zijn. 

Data om te noteren:
(NB Oranje teksten zijn linkjes naar informatie over het betreffende onderdeel uit het programma.)

God en ik
Woensdag 27 nov, JLK, 20.00 uur
Dinsdag 10 dec, De Drie Ranken, 20.00 uur

Movies that matter
Vrijdag 24 jan, 2020, GHK, 19.00 uur
Vrijdag 6 mrt, 2020, GHK, 19.00 uur

Holy Soup
Elke laatste vrijdag van de maand, GHK, 17.30 uur
( m.u.v. juli en aug.)

Kring Spoorzoekers Noord West
Maandag 16 sept, 20.00 uur
Maandag 13 jan, ,, ,,
Dinsdag 11 febr, ,, ,,
Donderdag 19 mrt, ,, ,,
Dinsdag 14 april, ,, ,,
Woensdag 13 mei, ,, ,,


Op reis – Jordanië & Jeruzalem
(Het andere Bijbelse land)
Dinsdag 24 mrt. vertrekdatum
Donderdag 2 apr. terugkomstdatum

Voorbereidingsavonden
Maandag 17 feb. Pleinhuis GK, 20.00 uur
Maandag 24 feb. ,, ,,
Woensdag 4 mrt. ,, ,,

Leerhuis – Bijbelse Miniaturen
(Portretten van mensen en hun karakters)
Grote Consistorie GK 20.00 uur
Dinsdag 19 nov. ,, ,,
Dinsdag 28 jan. ,, ,,
Dinsdag 25 feb. ,, ,,
Dinsdag 17 mrt. ,, ,,

De “School van Athene” en de Griekse visie op de werkelijkheid
Woensdag 20 nov. JLK, 20.00 uur

Liberaal Christendom
Woensdag 12 februari 2020, GHK, 20.00 uur

Het succes van moderne evangelische en charismatische bewegingen
Medio februari 2020

Big History
Medio februari 2020

Populisme en christelijk geloof
Voorjaar 2020

Taizéreis
Zondag 19 juli vertrekdatum
Zondag 26 juli terugkomstdatumApeldoorn-brede leeskring: ‘God en ik’ van Alain Verheij
Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. In 2018 verscheen zijn veelgeprezen boek ‘God en ik’, met als ondertitel: ‘wat je als weldenkende 21ste eeuwer kunt leren van de Bijbel’. In dit boek schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Voor wie op een eigentijdse manier in gesprek wil gaan over de betekenis van de Bijbel bij levensvragen.
Apeldoorn-breed nodigen we – ds. Henk Boter (Julianakerk), ds. Ad Wijlhuizen (Drie Ranken) en ds. Annelies Jans (Goede Herderkerk) – je uit om dit boek in vier avonden met elkaar te bespreken, telkens van 20:00 tot 22:00 uur. De eerste drie avonden bestaan uit een inleiding over de thuis gelezen hoofdstukken en een onderling gesprek in kleinere groepen. De laatste bijeenkomst gaan we in gesprek met de schrijver zelf!

Waar en wanneer?
Woensdag 9 oktober, in de Julianakerk (o.l.v. Ad Wijlhuizen): we lezen hfdst. 1 en 2
Woensdag 30 oktober, in de Goede Herderkerk (o.l.v. Henk Boter): we lezen hfdst. 3, 4 en 5
Woensdag 27 november, in de Jachtlaankerk (o.l.v. Annelies Jans): we lezen hfdst. 6 en 7
Dinsdag (!) 10 december, in De Drie Ranken: inleiding door en gesprek met Alain Verheij.
Deze laatste bijeenkomst is ook toegankelijk voor wie de eerste drie bijeenkomsten niet heeft bijgewoond. De kosten voor deze vierde avond zijn, ongeacht of je de eerste drie avonden wel of niet hebt bijgewoond, € 5,-.
Het boek ‘God en ik’ dien je zelf aan te schaffen, ISBN 978-90-450-3573-4, uitgeverij Atlas Contact.
Wil je ontdekken wat je als weldenkend 21ste eeuwer van de Bijbel kunt leren? Meld je dan vóór 30 september per email aan bij ds. Annelies Jans: . Vermeld daarbij (voor een goede indeling van de gespreksgroepen): je naam, de naam van je eigen kerk (wanneer van toepassing), en welke avond(en) je aanwezig hoopt te zijn.

terug


Movies that matter
‘In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.’ – schrijft het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook in het komend filmseizoen in de Goede Herderkerk staan we stil bij oorlog en vrijheid. We kijken en bespreken met elkaar drie films die in het teken staan van deze thema’s. Wat voor films? Movies that matter (geïnspireerd op het gelijknamige filmfestival). Op het witte doek in de Goede Herderkerk zien we films die ertoe doen: films die ons doen nadenken over het lijden en (de onmogelijkheid van) Gods rol hierin, films over hoop te midden van hopeloosheid, films over moed te midden van moedeloosheid. Met andere woorden: we zien drie films die ons doen stilstaan bij de vrijheid waarin we leven, en bij onze verantwoordelijkheid om vrijheid door te geven.

Op 24 januari 2020 kijken we naar de film ‘God on Trial’
Auschwitz, 1943. In een sombere barak in concentratiekamp Auschwitz wacht een groep gevangen hun afschuwelijke lot af. Geheel in lijn met de Joodse traditie waarin de mens met God discussieert, besluiten de gevangenen God ter verantwoording te roepen. Waarom heeft God hen verlaten? Waarom staat God dit lijden toe? Is het heilige verbond met het Joodse volk verbroken? Is het een beproeving? Een brandoffer? Heeft God een nieuw verbond gesloten, maar nu met de nazi's? Of is God toch genadig en is er een hoger doel voor dit alles? God on Trial is een aangrijpend verhaal waarin een debat over de wet (thora) transformeert tot een troostend gebed.

Tijdens de derde filmavond, op 6 maart 2020 zien we de film ‘Hotel Rwanda’.
Rwanda, 1994. De gruwelijke wreedheden hielden niet op in 1945... In slechts drie maanden zijn bijna  één miljoen mensen in Rwanda vermoord: voornamelijk Tutsi’s maar ook een deel Hutu’s, door Hutu militanten. En de wereld keek de andere kant op. In de bioscoop van de Goede Herderkerk ontmoeten we een Rwandese Oskar Schindler: een gewone man die in deze mensonterende omstandigheden buitengewone moed bijeenraapt om de levens te redden van meer dan duizend hulpeloze vluchtelingen, door hen een schuilplaats in zijn hotel te verlenen. Hotel Rwanda is zijn indringende verhaal. (Let op: de film, gebaseerd op waargebeurde omstandigheden, is zeer aangrijpend en is niet voor niets bestemd voor mensen ouder dan 16 jaar.)


Data: vrijdagavonden 24 januari en 6 maart 2020.
Tijd: 19.00 - 22.00 uur (om 19.00u start de film – zoek dus voor die tijd een plekje. Na de film is er ruimte voor gesprek in kleine groepen.)
Plaats: Goede Herderkerk
Begeleider: ds. Annelies Jans
Opgave: bij ds. Annelies Jans
‘t Liefst per mail: (maar telefonisch kan ook: 06-39183639)

 

terugHoly Soup voor 18+ers uit de JLK, GHK en GK
Elke laatste vrijdag van de maand (m.u.v. de zomermaanden juli en augustus) komen we rondom een lekkere kop soep (of iets anders smakelijks) bij elkaar op verhaal in de Goede Herderkerk. We koken en eten samen. Figuurlijk gooien we ook allerlei ingrediënten in de soeppan: onze eigen verhalen, inzichten, vragen en antwoorden. Zo ontstaat er een heerlijk holy soepje!
Rond de tafel heeft zich inmiddels een leuke, gezellige groep verzameld met jongeren uit de Grote Kerk, Jachtlaankerk en Goede Herderkerk, maar natuurlijk is er nog plek voor jou. Schuif je aan?
Data: elke laatste vrijdagavond van de maand
Tijd: 17.30 - 20.30 uur
Plaats: Goede Herderkerk
Begeleider: ds. Annelies Jans
Opgave: appje/smsje naar ds. Annelies Jans: 06-39183639

 

terugGesprekskring Spoorzoekers
Zinvol leven. Prediker Wil je praten over verschillende onderwerpen, die te maken hebben met God, de Bijbel en zaken die er toe doen in het leven, dan ben je van harte welkom bij de Spoorzoekers (voorheen 25+ Groep, nu gericht op de zogenaamde ‘midden generatie’) We praten, luisteren, zoeken, en delen kennis en visies.
Dit jaar nemen we het boekje Zinvol leven. Prediker als leidraad. Het is geschreven door theoloog des vaderlands Stefan Paas, en door Siebrand Wierda, en gaat in op de vraag: wanneer is ons leven zinvol?
Een vraag die Prediker zich stelde in de derde eeuw voor Christus, maar ook een hele postmoderne vraag die vele van ons zullen herkennen. Het boekje van Paas en Wierda is een zoektocht naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke dag. Daarbij komen de vele levensterreinen aan de orde: werk, geld, plezier, relaties en geloven. Als lezers worden we uitgedaagd om ons een mening te vormen met behulp van de Bijbel en ermee aan de slag te gaan. Ongeveer één keer per maand komen we als spoorzoekers bij elkaar, bij iemand thuis. De avonden beginnen om 20.00 uur. De data voor dit seizoen zijn: ma.13 jan, di.11 febr, do. 19 mrt, di. 14 april, wo. 13  mei, en in juni sluiten we af met een bijzondere bijeenkomst die we later dit jaar inplannen.
We starten maandag 16 september en verwelkomen dit seizoen ook graag weer nieuwe mensen, niet alleen uit de Goede Herderkerk, maar ook uit de Jachtlaankerk, Grote Kerk en omstreken! Je bent van harte welkom om een avond mee te kijken. Je kunt ieder moment van het seizoen aansluiten.
Meer weten? Adilia Bekking vertelt je graag meer en kan je ook vertellen waar de eerste avond plaatsvindt. / 055-3561920 of 06-22555677.
We zien uit naar je komst!

terugOp reis – Jordanië & Jeruzalem
‘Het andere Bijbelse land’. Mozes trok er met zijn volk door. Hij zag het Beloofde Land. Jozua nam het over. De Jordaan stroomt er en de Jabok. Ruth werd als vreemdeling de “founding mother” van de Davidische dynastie, en voormoeder van Jezus. Jezus trok er rond.
Wonderschone natuurpracht en woestijnglorie. Petra, Wadi Rum, Jerash (Gerazenen), Um Qays (Gadarenen), Berg Nebo, de doopplaats van Jezus, Machaerus waar Johannes de doper omkwam.
Amman, een van de steden van de Decapolis.
Een volk van Bedoeïenen: vriendelijk, gastvrij, beleefd. En open voor vluchtelingen uit Syrië.
Verhalen, mensen en landschap: het ander Bijbelse land. Tien dagen. Eindigen in Jeruzalem. 24 maart – 2 april 2020
Aanbevolen literatuur: Ruth, het Bijbelboek
Informatie: ds. Bert Schüssler -

terugLeerhuis – Bijbelse Miniaturen
Portretten van mensen en hun karakters.
Sara, wat is hier te lachen
Mozes, bevrijder en wetgever
Elia, de profetische dwarsligger
Maria, de moeder
Jezus, wie ben ik nou eigenlijk
Paulus, uit de rabbijnse school geklapt
19/11 en 28/01; 25/02; 17/03
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: Grote Consistorie
Ds. Bert Schüssler

 

terugHet andere Bijbelse land, Jordanië – een Reis
Drie voorbereidingsavonden. Iedereen is welkom bij de achtergrondavonden.
17/02 - Waarom het andere land zo bijbels van belang is. Deel I: over Jakobs worsteling bij de Zarka rivier (Jabbok). Over Mozes, en eind van zijn reis door Ammon naar de berg Nebo. Over Elia en zijn ruimtereis.
Deel II: over de doopplaats van Jezus. Over die arme Johannes die vermoord wordt op Machaerus. Over die zwijnen uit de regio Jerash.
24/02 - De geschiedenis van het huidige Jordanië. De bevolking. Het vluchtelingenvraagstuk.
04/03 – Paspoort, geld, verzekeringen, voedsel, vakantiegids (praktisch)
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: Pleinhuis
Ds. Bert Schüssler

 

terug

De “School van Athene” en de Griekse visie op de werkelijkheid
In het Vaticaan bevindt zich het beroemde fresco van Rafael getiteld "De School van Athene", waarop een
bonte verzameling Griekse filosofen is afgebeeld.
In zijn lezing zal Pier Slump stilstaan bij de tijd waarin Rafael leefde, het begin van de 16e eeuw.
Daarna zal het gaan over de compositie van het fresco en de figuren die er op voor komen. Wie zijn er allemaal afgebeeld en wat was hun visie op het leven en de werkelijkheid?
Misschien kunnen wij vandaag daar ook nog wat mee. Kortom: het is een reisje door de Griekse filosofie en de kijk daarop vanuit de Renaissance."
Spreker: Pier Slump
Datum: woensdag 20 november
Plaats: Jachtlaankerk
Tijd: 20.00 uur

terug

Liberaal Christendom
Lezing door Ds. Offringa: (eventueel gevolgd door een leeskring olv Ds. Anja Fijnvandraat) Liberaal christendom voor iedereen. Een avond voor hedendaagse godzoekers, naar aanleiding van het veelbesproken boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken, dat begin 2016 verscheen.
Inleiding door Ds. Jan Offringa
Woensdag 12 februari, Goede Herderkerk
Aanvang 20.00 uur
Vanaf 19.30 uur staat voor u de koffie klaar.
Over het boek
In Liberaal christendom presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

 

terug

Taizéreis Apeldoorn Noord - West
19-26 juli 2020
Een Taizéreis met jongeren uit Apeldoorn West (GHK, JLK, GK, en wie maar wil aansluiten): dat staat al een hele tijd op mijn verlanglijstje. In 2020 gaat het gebeuren. We gaan de eerste week van de zomervakantie met elkaar op pad: van zondag 19 juli tot en met zondag 26 juli 2020. De reis is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 29 jaar.
Waar gaan we heen?
Naar kloostergemeenschap Taizé, een piepklein plaatsje in het midden van Frankrijk. We gaan een week lang op bezoek bij de broeders die daar wonen en gaan mee in hun ritme: drie keer per dag komen we met hen samen in de kerk, en met andere jongeren nemen we deel aan ontmoetingen, maaltijden, gespreksgroepen en verrichten we een praktische taak. We komen bij de broeders ‘op bezoek’ – maar je zult merken dat je je er zelf ook al snel thuis voelt. Naar Taizé komen betekent een stapje terug nemen van je dagelijks leven, heel veel verschillende mensen ontmoeten, muziek maken, rust en bezinning, uitwisseling, inspiratie opdoen waar je voorlopig op kunt teren (tot de volgende Taizéreis een zomer later 😉), en nog heel veel meer. Het is altijd een feest om zoveel jongeren, zoveel verscheidenheid, op de heuvel in Taizé te zien samenkomen en hopelijk zullen er in  de zomer van 2020 ook een paar Apeldoorn-Westers te spotten zijn!
Meer informatie over praktische zaken volgt (dit hangt af van het aantal deelnemers). De data kun je in ieder geval vast noteren. En even rondijken op de website van de gemeenschap van Taizé is ook een aanrader: https://www.taize.fr/nl.
Wil je mee, of wil je op de hoogte gehouden worden van de precieze plannen? Stuur dan een berichtje naar ds. Annelies Jans ( / 06-39183639). Het is fijn om al een beetje een idee te hebben van de omvang van de groep. à Dieu in Taizé! Ds. Annelies

 

terugIn voorbereiding:


Het succes van moderne evangelische en charismatische bewegingen
Dr. Miranda Klaver, werkzaam aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam, spreekt over religieuze stromingen die een groeiende aanhang hebben. Wat is hun ‘geheim’? Wat is daar gaande? Kunnen wij als PKN-gemeenten iets van hen leren?
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de VuVereniging Gelderland.

 

terugBig History
Pier Slump spreekt twee avonden over onze geschiedenis, een overzicht vanaf het ontstaan van het heelal, met speciale aandacht voor acht kantelpunten in die grote geschiedenis.
Deze twee avonden staan gepland voor begin februari 2020.

 

terugPopulisme en christelijk geloof
Stefan Paas (VU) zal in het voorjaar van 2020 een lezing verzorgen over dit onderwerp, inclusief de discussie met de toehoorders. Plaats Jachtlaankerk, (19.30 – 22.00 uur.) Datum wordt nog bekend gemaakt.
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de VuVereniging Gelderland.

 

terug


Programma Passage Apeldoorn West
Passage is een Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.
Leden ontvangen het blad Passage Magazine, er zijn boekenkringen, Films/DVD clubs, een fietsclub, en museum uitstapjes.
We hebben geen maandelijkse ontmoetingen meer, maar 2 keer in het najaar en 3 keer in het voorjaar.
De bijeenkomsten zijn in de zaal van de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, van 14.15 uur- 16.00 uur.
2019
16 okt. “Gevangenenzorg in Nederland”.
Dhr. A van Engelenhoven, Hierden
Hij vertelt over hoe de gevangenenzorg in Nederland is geregeld en wat er bij komt kijken.
20 nov. “De schoolplaten van Ising”.
Fam. W Lodewijk, Zeewolde
Zij laten ons minder bekende schoolplaten zien en hebben er mooie verhalen over.
2020
8 jan. Nieuwjaarsontmoeting
In de Herberg, van 10 uur-11.30 uur
19 febr. “Het vluchtelingenwerk”.
Mevr. E Dekker, Apeldoorn
Ze schetst de asielprocedure, haar werkzaamheden binnen die procedure en de werkwijze na vestiging in de gemeente aan de hand van voorbeelden.
18 maart “Vergeten groenten en eetbare wilde planten ”.
Mevr. E. Halma, Lunteren
Ze is natuurgeneeskundig therapeut en voedingsdeskundige en vertelt over groenten  waarvan we de smaak vergeten zijn, herkomst, voedingswaarde en vaak ook hun ondersteunende werking bij klachten. In de pauze kunnen we ook wat proeven.
22 april Slotavond, gezamenlijk met de Maten, adres:
Koperslagersdonk 4-6 de Maten, aanvang 19.45 uur.
“Parels uit de schatkist van de harpmuziek”.
Harpiste Regina Ederveen, Doornspijk.
Ze haalt attributen uit een schatkistje als opmaat voor het te spelen stuk, vertelt anekdotes erbij en geeft achtergrondinformatie.
Informatie voor Passage Apeldoorn west bij Mieke Bakker-Beun, secretaris.
, tel. nr. 055 355 18 87.
Gasten zijn welkom.

 

terug

BEKIJK ONZE VERHUURMOGELIJKHEDEN

Concerten

Concerten

Met 1200 zitplaatsen is de Grote Kerk in Apeldoorn één van de grootste accommodaties in haar soort in Nederland.

Lees verder

Verhuur zalen

Verhuur zalen

Een samenkomst in de Grote Kerk wordt door de allure van het gebouw meegenomen en gaat het alledaagse als vanzelf overstijgen

Lees verder

Trouwen

Trouwen

Denk het u eens in…..langs de majestueuze Loolaan hoort u de kerkklokken van de Grote kerk luiden: er wordt getrouwd!

Lees verder

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Organisten starten overdracht!
  • Uitgelicht: Messiah van Händel
  • 22 december: Top 2000 Kerkdienst

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Ela Venbroek en Gerard Brok in de Grote Kerk.

Lees verder