Wijksectie Open Hof - wat is dat?

Open vieren - in de school

Omzien naar elkaar

Open gesprekskring

Ontmoetingsgroep De Middenmoot

Pioniersplek de Sleutel

WIJKSECTIE OPEN HOF – wat is dat?

Ontstaan
De wijksectie Open Hof bestaat vanaf 1 januari 2019 en is een onderdeel van de wijkgemeente van de Grote Kerk. Bij deze wijksectie behoren mensen die lid waren van de voormalige protestantse wijkgemeente Open Hofkerk – die eind 2018 de deuren van haar kerkgebouw heeft moeten sluiten - en die hebben aangegeven bij deze eenheid te willen blijven horen. De leden van deze wijksectie wonen voor een groot deel in de wijken Kerschoten/De Parken, maar ook b.v. op ’t Loo, in de Beemte en in Zevenhuizen.

Kernactiviteiten
Binnen de wijksectie worden een aantal kernactiviteiten georganiseerd die voor de leden (en ook voor anderen) beschikbaar zijn. Zoals het houden van laagdrempelige vieringen, het bieden van pastorale zorg en het omzien naar elkaar, en enkele ontmoetings- en toerustingsactiviteiten zoals de Open Gesprekskring, de Middenmootgroep, de Quiltgroep, Paas- en Kerstvieringen voor ouderen en het organiseren van culturele uitstapjes. De wijksectie wordt aangestuurd door een kernteam, in overleg met de Grote Kerk.

Herkenbaar
Deze kernactiviteiten, rond de drie pijlers vieren – leren – ontmoeten zijn ook bedoeld omdat er veel behoefte is aan het behouden van de eigenheid van de wijksectie en zo voor herkenbaarheid en continuïteit te zorgen. Opdat een deel van onze leden niet tussen wal en schip zal vallen na de beëindiging van de wijkgemeente Open Hofkerk. Maar ook om te ontdekken of een dergelijke kleinschalige gemeenschap aantrekkelijk kan zijn of worden voor anderen, of er wellicht iets nieuws uit kan groeien.

Sfeer
De sfeer binnen de wijksectie kan met de volgende woorden getypeerd woorden: warm en met aandacht voor elkaar, gekend-zijn, ruimte voor de eigen individualiteit en geloofsbeleving, vieringen die wat ongedwongen zijn en dichtbij het gewone leven staan, zelf doen, organiseren van onderop, doen wat haalbaar is, open voor wie mee wil doen, waarderende houding naar een ieders inbreng, kleine taken, plezier, open voor nieuwe impulsen en voor groei.

Logo
Met de druivenrank uit het logo (zie hierboven) willen we uitdrukken, dat de verbondenheid met het evangelie en met de liefde van Jezus Christus de bron is van ons bezig-zijn. Met deze rank verwijzen we ook naar de school waarin we gastvrij zijn opgenomen om te vieren: deze draagt de naam Passe-Partout – De Rank.
De open letters geven aan dat we open willen staan voor wie mee wil doen.

Terug

 

OHviering 1

OPEN VIEREN - in de school

Laagdrempelig vieren.
De vieringen worden elke twee weken gehouden. Samen vieren dat je in God gelooft en daarvoor nieuwe vormen kiezen waarin ook anderen uit de buurt zich thuis kunnen voelen: kinderen, ouders, jongeren en ouderen, dát is wat we graag willen. Elkaar ook in de eigen woonomgeving wat beter leren en met anderen iets moois opbouwen. En daar ben jij, bent u niet alleen heel welkom bij, maar met je eigen inbreng en aanwezigheid ook belangrijk in. Want we zijn nog maar net begonnen. Op 6 januari 2019 kwamen we voor het eerst bij elkaar in de gezellige ruimte op de foto. De invulling doen we vooral graag samen met anderen. Misschien ook met jou?

Wanneer en waar?
Elke 1e en 3e zondag van de maand. Begintijd 10.00 u, vanaf 9.30 u kun je binnenlopen.
Muziek: pianobegeleiding, zo mogelijk ook andere musici.
Kinderprogramma aanwezig. Koffiedrinken na afloop..
Adres: Boerhaavestraat 111, 7316 LE (hoofdingang van de school)
Toegang gratis

OHLOesWil je meer weten?
Wie eerst meer wil weten, kan contact met mij opnemen. Als beroepskracht (begeleider en predikant) ben ik hier nauw bij betrokken. Wil je een kennismakingsgesprek of wil je een keer komen kijken, stuur me een mailtje of bel me gewoon op.
Mijn naam is ds. Loes Kraan, ik ben 62 jaar oud en woon ook in de wijk, aan de Termaaden 46, 7316 MZ Apeldoorn. Email:
Tel.nr: 055 8435034 Mobiel: 06 30190322

 Terug

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Met elkaar meeleven
Het is fijn als je er niet alleen voor staat en mensen hebt waar je op terug kunt vallen. Die er voor je zijn in de gewone dingen van het leven, maar ook bij de hoogte- en dieptepunten wanneer je die meemaakt. Die eenvoudigweg met je mee proberen te leven. Andersom kun jij er zo ook voor anderen zijn. Samen is het leven zoveel rijker. Binnen de gemeenschap van de wijksectie leven we op een spontane manier met elkaar mee. Je zoekt elkaar op, bent benieuwd naar elkaar en wanneer er iets met de ander is dan reageer je daarop. Even wat extra aandacht, een beetje hulp desgewenst, een kaartje. Daarnaast is er ook een georganiseerde vorm van meeleven, het pastoraat. Een vaste groep vrijwilligers werkt daarin nauw samen met de beroepskracht en probeert ondersteuning te bieden waar dat kan en nodig is.

Een klein team
Deze bezoekvrijwilligers, contactpersonen, onderhouden in een bepaald deel van de wijksectie zoveel mogelijk het contact met de leden die daar wonen. Zo krijgen de mensen die 80 jaar of ouder worden rond hun verjaardag een bezoek met een bloemetje. Ook bij bijzondere gebeurtenissen (zoals bij een huwelijksjubileum, ziekte, geboorte en rouw e.a.) is er aandacht. Het team van contactpersonen (in totaal nu 8 mensen) wordt aangestuurd door een coördinator, die tevens pastoraal medewerker is. Het team werkt nauw samen met de beroepskracht. Aangezien het team klein is, kan er op een beperkte manier aan de behoefte aan bezoek voldaan worden. Het pastoraat concentreert zich op m.n. de leden van 75 jaar en ouder en op het zogeheten crisispastoraat. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Carel Knoester (coördinatie), tel. 5420879, e-mail: of met uw contactpersoon.

Professionele ondersteuning
Voor begeleiding bij levens- en zingevingsvragen (bijvoorbeeld over geloven), bij ziekte en levenseinde, bij vragen inzake relaties en opvoeding, alsook voor het leiden van doop- en huwelijks- andere verbintenisvieringen, van uitvaartdiensten of andere rituelen kan een verzoek gericht worden aan de beroepskracht ds. Loes Kraan, tel. 8435034 / 06 30190322 e-mail:

Terug

 

OHboek

OPEN GESPREKSKRING

Op elke 2e maandag van de maand komt de gesprekskring bij elkaar. Aan de hand van een gezamenlijk uitgekozen boekje wordt er gesproken over wat geloven voor jezelf betekent. Het gesprek en de eigen inbreng zijn het meest belangrijk. Meer dan het vasthouden aan het programma of het strikt bespreken van de leesstof. Vandaar ook de naam Open Gesprekskring. Momenteel bespreken wij het boek: God ervaren, van Anselm Grün. In de zomermaanden is er geen gesprekskring.

Locatie: Buurtcentrum de Groene Hoven, Koninginnelaan 280.
Tijdstip: van 10.00 – ca. 11.30 uur
Leiding: ds Loes Kraan
Kosten: geen, enkel de aanschaf van het materiaal / boek

 Terug

 

OHfiets

ONTMOETINGSGROEP DE MIDDENMOOT

Iedere maand komt de Middenmoot bij elkaar. Bedoeld voor mensen in de middenleeftijd, hoewel er geen strikte leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. De groep organiseert zelf de activiteiten, een gezamenlijke maaltijd, een poëzie- of muziekavond, een fietstocht, een bezoek aan een museum of klooster.

Gezelligheid, ontspanning, meeleven, bezinning en diepere gesprekken gaan hierbij hand in hand. Voor meer info: Carla van Surksum, tel. 3558584.

 Terug

 

PIONIERSPLEK DE SLEUTEL

De Sleutel werkt in de wijk Kerschoten aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Respect en liefde voor elkaar zijn hierbij de Sleutelwoorden, vanuit de liefde die Jezus ons voorleefde. De Sleutel is zo’n 3,5 jaar geleden ontstaan op initiatief van een klein groepje mensen: welzijnswerk Stimenz, Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. 

Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten ook gegroeid:
-kinderclub voor kinderen van 5 – 12 jaar: elke vrijdag, 15.00 – 17. 00 uur
-vrouwengroep: gesprek en creativiteit: elke vrijdag, 15.00 – 17.00 uur
-interculturele maaltijd, koken&gesprek aan tafel: vrijdag 1x per 6 weken
-tienerkoken voor meiden: woensdag 1x per 2 weken
-naaicursus voor vrouwen: donderdag, 19.30 – 21.30 uur
-uitstapjes, zoals picknicken: in overleg

OHsleutelTijdens de schoolvakanties liggen de meeste activiteiten stil.

Voor contact en informatie:
Annemarie Heinink, kinderwerker
Tel.nr: 06 25392467
E-mail:

Terug 

 

 

 

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • 24 januari: Film God on trial
  • Een bijzonder jaar voor de Stichting Grote Kerk Werkt

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Joost Derks en Gerda Oudbier in de Grote Kerk en Irene.

Lees verder