Eigen pagina voor Open Hof

Vanaf dit jaar is de Open Hofkerk gesloten. Samen met de Grote Kerk gaan we nu verder. Het thema van de laatste dienst in de Open Hof was: Dankbaar omzien, vreugdevol verder. Wij gaan er van uit dat onze broeders en zusters uit Kerschoten ook in de toekomst uit volle borst mee kunnen zingen met psalm 87:

Op Sion’s berg sticht God zijn heilige stede
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er Open Hof

Omdat er nog veel is dat de leden van de Open Hofkerk bindt als gemeenschap van gelovigen krijgen zij een aparte pagina op deze website. Op deze pagina zullen berichten en zaken aan de orde komen die hen binden en het mogelijk maken vreugdevol en samen met ons verder te gaan.

De pagina is in het linkermenu te vinden onder: Grote Kerk Gemeente

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • het Muziekpodium is dit weekend
  • Luister naar Kerkradio Apeldoorn
  • Open Hof eigen pagina op de website
  • De komende maanden is er op woensdagavond geen Avondgebed

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Nard Kwast en Bert Loman in de Grote Kerk.

Lees verder

Apeldoornse Rembrandt

Apeldoornse Rembrandt

  • Bekijk de schilderijen hier!

Lees verder