Deze pagina afdrukken

Reglement voor muzikale invulling tijdens de Open Kerk: Open Podium

Op deze pagina vind u berichten die actueel zijn en er later weer af kunnen. Ze worden geplaatst in willekeurige volgorde of op basis van ontvangstdatum.

1. De kerkenraad van de Grote Kerk (PKN) in Apeldoorn biedt een Open Podium voor muzikale omlijsting tijdens de openingsuren van de 'Open Kerk' op de zaterdagmiddagen in juli en augustus (van 14.00 uur tot 16.00 uur).
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid voor voorbereiding en inspelen. Tijdens de openingsuren zal publiek in- en uit- lopen ter bezichtiging van de Grote Kerk of om te luisteren naar de aangeboden muziek. De organisatie van dit Podium is in handen van Cees Smith, lid van de commissie Open Kerk.

2. De muziek kan en mag veelkleurig zijn:
Met een breed spectrum aan (eigen) instrumenten. Er kan worden gespeeld op de vleugel.
Naast instrumentale inbreng kan ook een vocalist of koor optreden.

3. Van het Open Podium kan gebruik gemaakt worden door iedereen die met plezier muziek maakt!
Met name jongeren worden uitgenodigd gebruik te maken van het Open Podium! Ook om ervaring op te doen met musiceren voor publiek. Jongeren zullen dus altijd een voorkeursbehandeling krijgen m.b.t. het inplannen. Apeldoorners krijgen voorrang t.o.v. musici van elders. Aanmelden bij de hieronder aangegeven contactpersoon.

4. De muziek die ten gehore wordt gebracht moet enige kwaliteit hebben. De muziek en het optreden mag niet conflicteren met de christelijke en humanitaire doelstellingen van de Grote Kerk in Apeldoorn.

5. Elke aanvraag wordt beoordeeld en de organisatie beslist of een optreden ingepland kan worden.

6. Deelname aan het Open podium is volstrekt onbezoldigd. Collectes mogen niet gehouden worden.

7. Vooraankondigingen gebeuren in samenspraak met de commissie Open Kerk.

Cees Smith
Tel.: 06 26 57 06 54
e-mail: